2% z dane…

…môžete aj tento rok venovať na činnosť nášho klubu. Ide o základný zdroj príjmov pre organizovanie zrazu VW chrobák.

tlačivo (pdf/rtf)

potvrdenie o zaplatení dane (pdf/doc)

This entry was posted in Klub. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback.