VW chrobák 2014 sa začal…

…začala registrácia a autíčka sa pomaly zbiehajú. Večer sa Vám prihlásime naživo.

Kliknite na LIVESTREAM o cca 20:00.

Hlavný stan a registračné pracovisko v jednom:

25072014053

This entry was posted in Zrazy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback.